Zlončice/Chvatěruby_12.5.2019_ Den pro maminky_nabídka

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Kulturní akce, Z okolí | Vložit komentář

Kozomín_ UPOZORNĚNÍ_Katastrální úřad Mělník_revize katastru nemovitostí_pochůzka v obci

  V návaznosti na „Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí“ (vyvěšeno dne 22.8.2018)  Vás informujeme, že se po obci budou v nejbližších dnech pohybovat osoby.
   Jde o pracovníky Katastrálního úřadu, pracoviště Mělník, kteří budou označeni výstražnými vestami s popisem.
V obci budou provádět pochůzku za účelem zjištění skutečného stavu, který následně porovnají se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

 Leták_ČÚZK

Vyvěšeno: 13.3.2019

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Úřední deska, Volný čas | Vložit komentář

Výzva obce Kozomín – akce Dolní Povltaví_ 15.6.2019_hledáme reprezentanty

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Kulturní akce, Volný čas | Vložit komentář

ÚZSVM_ agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí /neznámý vlastník/ k 1.2.2019

11.3.2019_ÚZSVM_ neznámý vlastník k 1.2.2019_část I.
11.3.2019_ÚZSVM_ neznámý vlastník k 1.2.2019_část II..pdf
priloha_655815250_2_NIV_brozura (2)

Vyvěšeno: 12.3.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska | Vložit komentář

Krajský úřad_Výzva pro vlastníky lesů “kůrovec ničí naše lesy”

12.3.2019_Krajský úřad_kůrovec

Vloženo v Aktuality, Úřední deska, Volný čas | Vložit komentář

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení vodoprávního řízení_povolení k vypouštění čištěných odpadních vod, schválení stavebního záměru “areálová ČOV D8-2 + výtlačné potrubí”

12.3.2019_MÚ_životní_ VV_Oznámení zahájení řízení ČOV Makro Kozomín

Vyvěšeno: 12.3.2019               Sejmuto: 28.3.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska | Vložit komentář

Zeměměřický úřad_Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019

11.3.2019_MU stavební_ZABAGED, část II.
11.3.2019_MU stavební_ZABAGED, část I.

Vyvěšeno: 11.3.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska | Vložit komentář

Zlončice – Velikonoční dílna 14.4.2019

Vloženo v Aktuality, Kulturní akce, Volný čas, Z okolí | Vložit komentář

Kozomín – Noc s Andersenem, 29.3.-30.3.2019, přihlášky do 16.3.2019

noc_prihlaska 2019

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Kulturní akce, Volný čas | Vložit komentář

Oznámení o konání veřejného zasedání 13.3.2019 od 18 hod

13.3.2019_oznámení VZ

Vyvěšeno: 6.3.2019    Sejmuto: 13.3.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska | Vložit komentář