Obec Kozomín
Obec Kozomín

Informace ke koronaviru

Odkaz na webové stránky ministerstva zdravotnictví ke koronaviru:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktualizace 19. 3. 2020

Většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu, čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel. Zdravotníci tedy nejsou schopni podle projevů nemoci vytipovat osoby, které prodělávají koronavirovou infekci, a odlišit je od lidí s běžným nachlazením.

Ochrana před koronavirovou infekcí

 

Cesty vstupu do těla

Cesty vstupu virové částice jsou různé, v zásadě jde o

 • Vstup poškozenou kůží
 • Vstup přes oční sliznici
 • A nejčastější vstup přes dýchací cesty
 • (o přestupu infekce při bližším tělesném kontaktu asi psát netřeba)

Vstup poškozenou kůží

V případě, že máte jakékoliv poranění na rukou a musíte jít třeba nakoupit, pak je ideální vzít si na ruce jednorázové rukavice, či jiné, podle možnosti. Po příchodu domů pak rukavice vyhodit nebo vyvařit nebo vyprat. Čisticí prostředky (mýdlo, prací prášek a jiné) vir dostatečně likvidují.

Vstup přes oční sliznici

Zde ochrání brýle, ideálně speciální se širokými postranicemi, které částečně kryjí i boční vstup. Stále se dají koupit v různých internetových obchodech. Stojí kolem 100,- Kč. Pokud byste chtěli úplné krytí, pak ochranné brýle podobné potápěčským se dají sehnat i velmi levně (50,- Kč), ale nevím, jaká je kvalita provedení. Jinak tak kolem 300,- Kč

Vstup přes dýchací cesty

Vstup přes ústa a nos je největší branou, kterou může virus vstoupit. A to dvojím způsobem. Buď přímo, když se šíří od nakaženého směrem k vám při hovoru, zakašlání nebo vyprsknutí nebo nepřímo přes kontaminovanou ruku, kterou se ze zvyku poškrábete u nosu apod. Proto je velmi důležité si řádně mít ruce. A zvlášť, pokud přijdete z venku. V takovém případě byste správně neměli sahat na kliku, obzvlášť na tu vnitřní, ale otevírat předloktím nebo loktem. A jít si ihned řádně umýt ruce. Postup na správné mytí rukou je všude na internetu. Pokud přesto na kliku sáhnete, pak je potřeba ji umýt saponátem a nechat ho chvíli působit. Nebo použít dezinfekční prostředek.

Ochranné pomůcky jsou dvojího charakteru a dále jsou dělené podle účinnosti

 • Roušky – jsou určeny spíše k ochraně ostatních, jejich účinnost proti vniku viru zvenčí je nízká a to ze dvou důvodů
  • Filtrační kapacita pro viry je nízká, ale viry se v zásadě nepohybují samostatně, ale v rámci kapénky a tam už ta filtrační kapacita je vyšší
  • Rouška nikdy nesedí úplně na obličeji a při okrajích jsou otevřená místa pro vstup

Nicméně i roušky se velmi liší podle materiálu a počtu vrstev, ze kterých jsou vyrobeny

 • Látková rouška – chrání nejméně v závislosti na použitém materiálu. Ale můžeme ji vylepšit všitím nebo jakýmkoliv přichycením netkané textilie (2-3 vrstvy) z vnitřní strany. Počet vrstev závisí na „udýchatelnosti“ – čím vyšší pracovní výkon, tím méně vrstev.
 • Rouška z netkané textilie – záleží na počtu vrstev. Třívrstevná rouška dokáže zachytit až řádově nižší desítky procent částic, ale bohužel jsou zde ty postranní vstupy.

Doba použitelnosti roušek závisí na vlhkosti, stavu prostředí atd. Obecně se udává, že je použitelná maximálně na 2 hodiny při kontinuálním nošení. Pokud budete ve vlhkém prostředí, použitelnost se snižuje. Pokud roušku použijete třeba na půl hodiny, můžete ji použít znovu, ale uskladněte ji tak, aby nedošlo ke kontaminaci vnější a vnitřní vrstvy.

Nošením roušek se chráníme navzájem, protože pokud budete nakažení, tak tím výrazně snížíte rozsev infekce kapénkami do okolí!!!

 • Respirační roušky – jsou tvarované a lépe přilnou k obličeji. Funkčností jsou na tom podobně jako respirátory a v zásadě jde pouze o nomenklaturu  - jsou značeny dle americké normy.
  • KN90 (N90) zhruba odpovídá našemu značení FFP1 - zadrží až 90% prachu, pevných či kapalných částic. Ochrana před viry je nízká.
  • KN95 (N95) zhruba odpovídá našemu značení FFP2 - zadrží až 95% (někdy uvádějí 97,8% apod.) prachu, pevných či kapalných částic a rouška je účinná také proti virům. Účinnost ale zdaleka není 100%. Dle WHO jde o základní ochrannou pomůcku před virovou nákazou.

Respirační roušky částečně chrání proti virům – KN95 odpovídá základní ochraně.

A opět, doba použitelnosti roušek závisí na vlhkosti, stavu prostředí atd. Udává se zhruba 6 hodin i více. A zase – pokud ji použijete na kratší dobu, dbejte na správné uskladnění před dalším použitím.

 • Respirátory (filtrační polomasky) – jsou dobře tvarované a dobře přilnou k obličeji. Dělí se podle účinnosti filtrace
  • třída FFP1 (nejnižší povolená celková účinnost ochrany 78 %): ochrana před inertním jemným prachem. Ochrana před viry je nízká.
  • třída FFP2 (nejnižší povolená celková účinnost ochrany 92 %): ochrana proti méně až středně toxickými pevnými částicemi a kapalnými aerosoly. Lze použít pro ochranu proti biologickému nebezpečí, do koncentrace 12 x OEL (koncentrace nebezpečné látky – pracovní expoziční limit) nebo 10 x APF (faktor ochrany). Respirátor této třídy je základní ochranou před virovou nákazou při nízké koncentraci v ovzduší – na ulici, při nízké koncentraci lidí v dopravním prostředku apod.
  • třída FFP3 (nejnižší povolená celková účinnost ochrany 98 %): proti toxickým a velmi toxickým částicím, taktéž jmenovitě i proti virům, bakteriím, sporám, do koncentrace 30 x OEL nebo 20 x APF. Tento respirátor již nabízí vysokou ochranu. V nemocnicích, v čekárnách, při vyšší koncentraci lidí.

A opět, doba použitelnosti roušek závisí na vlhkosti, stavu prostředí atd. Udává se zhruba 6 až 12 hodin dle typu a výrobce. A zase – pokud ho použijete na kratší dobu, dbejte na správné uskladnění před dalším použitím.

Respirátory podléhají povinným předepsaným zkouškám a musí splňovat podmínky daných norem (např. ČSN EN 149 nebo např. EN 149:2001+A1:2009).

Certifikované respirátory podléhají ověřování v intervalech obvykle kratších než jeden rok. Jednou z nejdůležitějších součástí testu je ověřování celkové účinnosti filtrace částic velikosti od 0,035 do cca 20 μm.

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti zakázalo prodej respirátorů FFP3 i lékařům, takže jsou pro běžného občana na trhu nedostupné. Nyní si tak mohou koupit respirátory FFP3 pouze Česká republika, její organizační složky a osoby, které je budou distribuovat uvedeným osobám.

http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-lidem-pri-soucasne-epidemii-koronaviru-v-cr

 

Aktualizace 12.3.2020

 

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Vyhlášení nouzového stavu_12.3.2020_14.00
Usnesení vlády související s vyhlášením nouzového stavu
Usnesení vlády č. 75 - 81 ze dne 13.3.2020
Usnesení vlády č. 82 ze dne 14.3.2020

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.


V souladu s mimořádnými nařízeními vlády ČR platí do odvolání preventivní opatření, která mají předcházet šíření onemocnění Covid-19.

Děkujeme, že respektujete následující opatření:

Nařízení platí do odvolání, potrvá však asi odhadem nejméně 14 dní. Při porušení všech mimořádných opatření stále hrozí sankce až tři miliony korun.

Infolinky pro Středočeský kraj:

Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od  7:00 do 9:00. 
Na tyto linky neposílejte sms.

Informace o koronaviru vydané MZČR naleznete v letáku zde:

Leták koronavirus

Otázky a odpovědi k mimořádným opatřením vydaným vládou ČR jsou shrnuty v tomto dokumentu:

FAQ ke koronaviru

Dnes jsme obdrželi také informace České pošty o možném omezení doručování zásilek. Dokument si můžete přečíst zde:

Informace České pošty_11.3.2020

Doporučení k prevenci před koronavirem

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.