Obec Kozomín
Obec Kozomín

Odpadové hospodářství

Otevírací doba sběrného místa:

 • ST, PÁ, SO, NE ...  08.00 - 20.00 hod

 

Přehled možnosti třídění odpadu v obci Kozomín:

Přehled možnosti třídění odpadu v obci Kozomín.xlsx (28.18 kB)

 

Informace k otevírací době a podmínkám vstupu do sběrného místa:

 

Obecně závazné vyhlášky obce Kozomín:

-OZV č. 2_2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Kozomín

modules/file_storage/download.php?file=2bda4e6b%7C66&inline=1

 

-OZV č.3_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

modules/file_storage/download.php?file=62e7284a%7C67&inline=1

 

-OZV obce Kozomín č. 1/2020 o místních poplatcích:

modules/file_storage/download.php?file=4b88d446%7C49&inline=1

 

Náklady obce Kozomín v Kč:

2018-2021: Náklady na třídění - 2018-2021.pdf (428.54 kB)

 

EKOKOM - tříděný odpad:

- 2019: Ekokom r. 2019.pdf 

- 2020: Ekokom r. 2020.pdf 

- 2021: Ekokom 2021.pdf (535.32 kB)

-2022: EKOKOM r.2022.pdf 

 

ASEKOL - environmentální vyúčtování:

2022: Certifikát Enviromentálního vyúčtování.pdf 

2023: Certifikát Enviromentálního vyúčtování.pdf 

__________________________________________________________________________________

Způsob a rozsah odděleného soustřeďování komunálního odpadu

 • komunální odpad se třídí na následující složky:
 1. papír
 2. plasty
 3. sklo
 4. ko
 5. jedlé oleje a tuky
 6. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
 7. objemný odpad
 8. nebezpečný odpad
  • sběrné nádoby a místa pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu:
 1. papír – sběrné nádoby modré barvy
 2. plasty – sběrné nádoby žluté barvy
 3. sklo – sběrné nádoby zelené barvy
 4. kovy – sběrná nádoba s nápisem „kovy“ (popř. s nápisem obdobného významu)
 5. jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba s nápisem „jedlé oleje a tuky“ (popř. s nápisem obdobného významu)
 6. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – shromažďovací místo určené obcí (tuto složku komunálního odpadu lze kompostovat na vlastním nebo užívaném pozemku) = sběrné místo obce Kozomín (areál ČOV)
 7. objemný odpad – velkoobjemový kontejner umístěný ve sběrném místě obce Kozomín (areál ČOV)
 8. nebezpečný odpad – se odkládá na místech a v termínech stanovených obcí = sběrné místo Kozomín (areál ČOV)

 

Umístění sběrných nádob pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a jejich počty:

1 – u budovy obecního úřadu – sběrné nádoby:   

 • papír – 1 ks
 • plasty – 1 ks
 • sklo – 1 ks
 • kartonové nápoje – 2 ks

2  – u obchodu – sběrné nádoby: 

 • textil – 1 ks
 • jedlé tuky a oleje – 1 ks
 • drobné elektro – 1 ks
 • kovy – 1 ks

3  – lokalita „V Uličkách u č. p. 33“ :

 • papír – 2 ks
 • plasty – 2 ks
 • sklo – 1 ks

4 – lokalita „Na Průhonu“ :

 • papír – 2 ks
 • plasty – 3 ks
 • sklo – 1 ks

5 – lokalita „Parčík“ u č.p. 24 :

 • papír – 2 ks
 • plasty – 4 ks
 • sklo – 1 ks

6 -  lokalita „Bažantnice – střed“:

 • papír – 2 ks
 • plasty – 3 ks
 • sklo – 2 ks

 

Co lze a nelze odkládat do sběrných nádob pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu:

 

 • papír – sběrné nádoby modré barvy:

ANO – patří sem: reklamní letáky, časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, sáčky a složené nebo roztrhané papírové krabice nebo kartony

NE – nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani vázané obaly knih či použité dětské pleny

 • plasty – sběrné nádoby žluté barvy:

ANO – patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů (pěnový polystyren nutno vhazovat v menších kusech)

NE – nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, chemikálií, barev a jiných nebezpečných látek, guma, pěna, podlahové krytiny či novodurové trubky ani plasty obsahující kov

 • sklo – sběrné nádoby zelené nebo bílé barvy:

ANO – patří sem: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, sklo z oken a ze dveří

NE – nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla

Pokud jsou v obci zelená a bílá sběrná nádoba, patří do bílé nádoby čiré sklo a do zelené nádoby sklo barevné.

 • kovy:

ANO – patří sem: drobný kovový odpad - plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, trubky, roury, plechy, hrnce

NE – nepatří sem: tuby od past a krémů, znečištěné obaly nebo sáčky od kávy, plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy (např. olovo či rtuť)

 • jedlé oleje a tuky:

ANO – patří sem: přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

NE – nepatří sem: motorový olej, živočišné tuky (sádlo, lůj)

 • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu:

ANO – patří sem:  ovoce, zelenina a jejich slupky, čajové sáčky, listí, tráva a zahradní odpad

NE – nepatří sem: popel, maso, stavební odpad

 • směsný odpad:

Směsným odpadem je komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené výše.

Směsný odpad se odkládá do typizovaných sběrných nádob o objemu 120 l, 240 l a do a typizovaných plastových pytlů s logem pověřené osoby (svozové společnosti). rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro odkládání drobného směsného odpadu.

 • frekvence a harmonogram svozu komunálního odpadu – svozový kalendář:

Přehled možnosti třídění odpadu v obci Kozomín.xlsx (28.18 kB)

 • stavební odpad:

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Odstraňování stavebního odpadu si každý zajišťuje sám na své náklady.

 

Využití a odstranění komunálního odpadu

Komunální odpad je obcí předáván k dalšímu využití a k odstranění:

 • papír, plasty, sklo jsou předávány svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
 • kovy jsou předávány FCC Česká republika, s.r.o.
 • jedlé oleje a tuky jsou předávány FCC Česká republika, s.r.o.
 • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je předáván Agromarket  , IČ 13278932 a FCC Česká republika, s.r.o.
 • objemný odpad je předáván svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
 • nebezpečný odpad je předáván svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o. a ASEKOL
 • směsný odpad je předáván svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

 

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, je každý povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že ho vzniká méně. Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezuji nebezpečnost vznikajícího odpadu či jeho dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

 

K nejúčinnějším způsobům redukce množství odpadů v domácnostech patří:

 • používat nabíjecí baterie místo jednorázových
 • vyhnout se jednorázovým nákupním taškám
 • omezení zbytečných obalů a výrobků na jedno použití
 • odmítnutí nevyžádané reklamy do poštovních schránek
 • zamezit plýtvání potravinami
 • jednorázově potřebné věci lze často zapůjčit
 • nepotřebné oblečení lze darovat na charitativní účely
 • starý nábytek lze nabídnout zdarma na internetu
 • zavést domácí kompostování
 • používat látkové pleny namísto jednorázových.

 

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro domácnosti přehledný maunál na téma předcházení vzniku odpaduhttps://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf

 

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.