Obec Kozomín
Obec Kozomín

Zápis ze zasedání zastupitelstva 29. 9. 2021

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozomín si můžete přečíst zde:

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2021-09-29.pdf (462.76 kB)

SOUHRN USNESENÍ

Usnesení č. 37/2021

ZO Kozomín volí zapisovatele Kláru Rothovou

Usnesení č. 38/2021

ZO Kozomín volí ověřovatele zápisu Aleše Hroudu a Rudolfa Verticha.

Usnesení č. 39/2021

ZO Kozomín schvaluje vložení bodu č. 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a výpůjčce

Usnesení č. 40/2021

ZO Kozomín schvaluje vyřazení bodu č. 6. Návrh na pořízení změny ÚP č. 4 obce Kozomín zkráceným postupem z programu zastupitelstva

Usnesení č. 41/2021

ZO Kozomín souhlasí s vložením bodu č. 6. Seznámení s Návrhem na pořízení změny ÚP č. 4 obce Kozomín zkráceným postupem do programu zastupitelstva a následným rozhodnutím, zda hlasovat o schválení Návrhu na pořízení změny ÚP č. 4

Usnesení č. 42/2021

ZO Kozomín schvaluje body programu VZ dne 29. 9. 2021 včetně odsouhlasených změn v programu.

Usnesení č. 43/2021

ZO Kozomín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kozomín č. 1/2021 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území obce Kozomín.

Usnesení č. 44/2021

ZO Kozomín schvaluje přijetí darovací smlouvy CTP Invest s.r.o. x obec Kozomín ve výši 40 000 Kč na akci Ukliďme Česko.

Usnesení č. 45/2021

ZO Kozomín schvaluje přijetí nabídky na roční bezplatné užívání platebního terminálu od Komerční banky

Usnesení č. 46/2021

ZO Kozomín schvaluje nápravné opatření ke schvalování závěrečného účtu.

Usnesení č. 47/2021

ZO Kozomín schvaluje vložení bodu č. 12 Návrh na pořízení změny ÚP č. 4 zkráceným způsobem s podmínkou, že před nabytím právní moci územního plánu bude uzavřena plánovací smlouva.

Usnesení č. 48/2021

ZO Kozomín schvaluje věcné břemeno pro stavbu: Kozomín, KNN pro 4 RD na p.č. 55/2 a 55/4, k.ú. Kozomín ve výši 40 000 Kč (10 000 Kč za jeden RD)

Usnesení č. 49/2021

ZO Kozomín schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rozšíření dětského hřiště Kozomín“ se společností Gartensta plus s.r.o.

Usnesení č. 50/2021

ZO Kozomín schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a výpůjčce ke smlouvě na kompostéry.

Usnesení č. 51/2021

ZO Kozomín schvaluje pořízení změny ÚP č. 4 zkráceným způsobem s podmínkou, že před nabytím právní moci změny územního plánu bude uzavřena plánovací smlouva.

Datum sejmutí: 28. 10. 2021 Zodpovídá:

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.