Obec Kozomín
Obec Kozomín

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.7.2021

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozomín si můžete přečíst zde:

VZ_Kozomín_2021-07-26.pdf (354.58 kB)

 

SOUHRN USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Kozomín konaného dne 26. 7. 2021

 

Usnesení č. 31/2021

ZO Kozomín volí zapisovatele Lucii Vertichovou

Usnesení č. 32/2021

ZO Kozomín volí ověřovatele zápisu Pavla Pichla a Rudolfa Verticha

Usnesení č. 33/2021

ZO Kozomín schvaluje body programu VZ dne 26. 7. 2021

Usnesení č. 34/2021

ZO Kozomín schvaluje pořadí nabídek dle zprávy o hodnocení nabídek ze dne 16. 07. 2021 a na základě doporučení pověřené komise dle čl. V. protokolu o 4. jednání komise ze dne 16. 07. 2021 rozhoduje o výběru dodavatele k plnění předmětné veřejné zakázky. Vybraným dodavatelem dle první věty tohoto bodu usnesení je Petr Gabčo, U Studánky 387, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Mikovice, IČ: 75208032 jehož nabídka pořadové číslo 1 obsahovala nejnižší celkovou nabídkovou cenu 6.489.601,62 Kč bez DPH a 7.852.417,96 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 35/2021

ZO Kozomín schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený vybraným dodavatelem dne 14. 07. 2021 a pověřuje starostu obce k ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku " Rekonstrukce komunikace na parcele č. 324/1, katastrální území Kozomín" uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu se ZZVZ a ve znění ze dne 14. 07. 2021 s doplněním všech předepsaných příloh smlouvy.

Usnesení č. 36/2021

ZO Kozomín uzavření Smlouvy o půjčce a následném darování a smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s DSO a obcí Kozomín.

 

Datum sejmutí: 9. 10. 2021 Zodpovídá: Monika Snopová

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.