Obec Kozomín
Obec Kozomín

Zápis ze zasedání zastupitelstva 22.06.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva 22.06.2022

SOUHRN USNESENÍ

Usnesení č. 26/2022

ZO Kozomín volí zapisovatele Kláru Rothovou a ověřovatele zápisu Pavla Pichla a Mgr. Helenu Maternovou.

Usnesení č. 27/2022

ZO Kozomín schvaluje vložení bodu č. 3 Plánovací smlouva a následné přečíslování bodů.

Usnesení č. 28/2022

ZO Kozomín schvaluje body programu VZ dne 22. 6. 2022 včetně odsouhlasených změn v programu.

Usnesení č. 29/2022

ZO Kozomín vydává Změnu č. 4 územního plánu obce Kozomín zkráceným postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění formou Opatření obecné povahy č. 1/2022 uvedené v příloze tohoto usnesení za podmínky, že z charakteristiky území pro funkční využití plochy SK občanská vybavenost komerční bude vypuštěno přechodné ubytování. Zároveň se grafický podklad změny č. 4 upraví tak, jak je ve změně č. 1 a vymažou se veřejně prospěšné stavby.

Usnesení č. 30/2022

ZO Kozomín schvaluje plánovací smlouvu.

Usnesení č. 31/2022

ZO Kozomín schvaluje na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích počet zastupitelstva na období let 2022 – 2026 na 7 členů.

Usnesení č. 32/2022

ZO Kozomín schvaluje Provozní řád sběrového místa.

Usnesení č. 33/2022

ZO Kozomín schvaluje Protokol o předání čipů.

Usnesení č. 34/2022

ZO Kozomín schvaluje Informace o provozování kamerového systému.

Usnesení č. 35/2022

ZO Kozomín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.

Usnesení č. 36/2022

ZO Kozomín souhlasí s celoročním hospodařením obce Kozomín za rok 2021, a to s výhradami;

Usnesení č. 37/2022

ZO Kozomín schvaluje Závěrečný účet obce Kozomín za rok 2021

Usnesení č. 38/2022

ZO Kozomín schvaluje Účetní závěrku a výsledek hospodaření obce Kozomín za rok 2021. 

Usnesení č. 39/2022

ZO Kozomín schvaluje finanční příspěvek pro MŠ Chvatěruby ve výši 79 177,98 Kč (rekonstrukce chodníků a dopadových ploch pod herními prvky v areálu MŠ).

Usnesení č. 40/2022

ZO Kozomín schvaluje jednací řád zastupitelstva.

Usnesení č. 41/2022

ZO Kozomín schvaluje smlouva na finanční dar mezi RP Kozomín s.r.o. x obec Kozomín

Zodpovídá:

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.