Obec Kozomín
Obec Kozomín

Zápis ze zasedání zastupitelstva 16. 12. 2021

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozomín si můžete přečíst zde:

VZ_Kozomín_2021-12-16..pdf (343.53 kB)

SOUHRN USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Kozomín konaného dne 16. 12. 2021

Usnesení č. 66/2021

ZO Kozomín volí zapisovatele Kláru Rothovou

Usnesení č. 67/2021

ZO Kozomín volí ověřovatele zápisu Aleše Hroudu a Rudolfa Verticha.

Usnesení č.68/2021

ZO Kozomín schvaluje body programu VZ dne 16. 12. 2021 

Usnesení č. 69/2021

ZO Kozomín schvaluje schodkový rozpočet obce Kozomín na rok 2022.

Usnesení č. 70/2021

ZO Kozomín schvaluje podání žádosti o dotaci „Workoutové hřiště Kozomín“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Usnesení č. 71/2021

ZO Kozomín schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření ČOV Kozomín

Usnesení č. 72/2021

ZO Kozomín schvaluje poskytnutí odměn členům výboru (nezastupitelům) obce Kozomín a za tvorbu zpravodaje:

Finanční výbor: Mgr. Rubešová Kamila 2000 Kč, a Ing. Saibicová Barbora 2000 Kč,

Kontrolní výbor: Štrup Pavel 2000 Kč a Švarc Petr 0 Kč (odměna vyplacena za funkci v sociálně kulturním výboru),

Výbor pro rozvoj obce: Vraná Lenka 2000 Kč a Novotný Petr 2000 Kč,

Sociálně kulturní výbor: Měřička Michal 2000 Kč a Švarc Petr 2000 Kč,

Za celoroční tvorbu zpravodaje Uhrové Janě 12 000 Kč.

Odměny jsou splatné v nejbližším výplatním termínu obce Kozomín.

Usnesení č. 73/2021

ZO Kozomín schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021

Usnesení č. 74/2021

ZO Kozomín pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtového opatření k 31. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021

Usnesení č. 75/2021

ZO Kozomín pro inventuru roku 2021 schvaluje Rudolfa Verticha jako předsedu inventarizační komise

Usnesení č. 76/2021

ZO Kozomín schvaluje příspěvek obce na vítání občánků ve výši 3000 Kč s účinností od 12/2021

Zodpovídá:

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.