Obec Kozomín
Obec Kozomín

Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.11.2021

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozomín si můžete přečíst zde:

VZ_Kozomín_2021-11-15.pdf (196.74 kB)

SOUHRN USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Kozomín konaného dne 15.11.2021

 

Usnesení č. 52/2021

ZO Kozomín volí zapisovatele Lucii Vertichovou

Usnesení č. 53/2021

ZO Kozomín volí ověřovatele zápisu  Helenu Maternovou a Pavla Pichla

Usnesení č. 54/2021

ZO Kozomín schvaluje doplnění bodů programu VZ dne 15.11. 2021 o nový bod 7 ve znění Výbor pro rozvoj obce – schválení počtu členů výboru pro rozvoj obce Kozomín ve výši 3 členů od 15.11.2021, nový bod 8 ve znění Stanovení odměny neuvolněného člena ZO Kozomín p. Maternové Heleny s účinností od 15.11.2021, nový bod 9 ve znění Žádost o dotaci na provoz oddílu Sportovního klubu karate Chvatěruby, z.s. na rok 2022, nový bod 10 ve znění  Darovací smlouva – CTP Invest – na výsadbu nové okrasné zeleně na území obce a nový bod 11 ve znění Darovací smlouva Matrix Holding s.r.o. – pokrytí nákladů údržby zeleně v obci. Dosavadní bod 7 a 8 programu se mění na bod 12 Diskuse a bod 13 Závěr.

Usnesení č. 55/2021

ZO Kozomín schvaluje body programu VZ dne 15.11. 2021.

Usnesení č. 56/2021

ZO Kozomín schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021.

Usnesení č. 57/2021

ZO Kozomín schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kozomín č. 2/2021 o obecním systému odpadového hospodářství a na území obce Kozomín.

Usnesení č. 58/2021

ZO Kozomín schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kozomín č. 3/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Usnesení č. 59/2021

ZO Kozomín určuje člena zastupitelstva obce spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů při pořízení územního plánu a změny č. 4 územního plánu obce Kozomín, a to pana Petra Koukolíčka.

Usnesení č. 60/2021

ZO Kozomín souhlasí se scelením pozemků – plocha Z2/3, dle žádosti společnosti Creditos s.r.o.

Usnesení č. 61/2021

ZO Kozomín schvaluje počet členů výboru pro rozvoj obce Kozomín ve výši 3 členů, a to pana Petra Novotného, paní Lenku Vranou a pana Aleše Hroudu s účinností od 15.11.2021.

Usnesení č. 62/2021

ZO Kozomín schvaluje stanovení výše odměny neuvolněného člena ZO Kozomín paní Heleny Maternové ve výši 1.448,- Kč s účinností od 15.11.2021.

Usnesení č. 63/2021

ZO Kozomín schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na provoz oddílu Sportovního klubu karate Chvatěruby, z.s. na rok 2022.

Usnesení č. 64/2021

ZO Kozomín schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od společnosti CTP Invest - na výsadbu nové okrasné zeleně na území obce .

Usnesení č. 65/2021

ZO Kozomín schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí daru ve výši 20.000,- Kč od společnosti Matrix Holding s.r.o. - na pokrytí nákladů údržby zeleně v obci.

 

Datum sejmutí: 19. 12. 2021 Zodpovídá: Monika Snopová

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.