Obec Kozomín
Obec Kozomín

Zápis ze zasedání zastupitelstva 09.05.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva 9. 5. 2022

SOUHRN USNESENÍ

Usnesení č. 7/2022

ZO Kozomín volí zapisovatele Kláru Rothovou

Usnesení č. 8/2022

ZO Kozomín volí ověřovatele zápisu Rudolfa Verticha a Mgr. Lucii Vertichovou.

Usnesení č. 9/2022

ZO Kozomín schvaluje vložení bodu č. 2 Změna stanov Svazku obcí Pode Vsí a následné přečíslování bodů.

Usnesení č. 10/2022

ZO Kozomín schvaluje body programu VZ dne 9. 5. 2022 včetně odsouhlasených změn v programu.

Usnesení č. 11/2022

ZO Kozomín schvaluje změnu stanov Svazku obcí Pode Vsí

Usnesení č. 12/2022

ZO Kozomín schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6003564 se společností AZ Elektrostav, a.s.

Usnesení č. 13/2022

ZO Kozomín bere na vědomí žádost o odkoupení přeploceného pozemku (revize katastru) u čp. 50 

Usnesení č. 14/2022

ZO Kozomín schvaluje smlouvu kupní na pozemek stp.č. 6/2, k.ú. Kozomín (zastavěná plocha, nádvoří)

Usnesení č. 15/2022

ZO Kozomín schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025900, par.č. 314, k.ú. Kozomín -ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena spol. Elektromont Matějka, a.s.

Usnesení č. 16/2022

ZO Kozomín schvaluje finanční příspěvek pro MŠ Chvatěruby ve výši 80 000 Kč (rekonstrukce chodníků a dopadových ploch pod herními prvky v areálu MŠ).

Usnesení č. 17/2022

ZO Kozomín schvaluje záměr č. 1/2022 – pronájem prostorů sloužící k podnikání (stánek pro občerstvení a přilehlá plocha) pro p. Jiřího Černého za cenu 3 000 Kč měsíčně.

Usnesení č. 18/2022

ZO Kozomín schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro MŠ a ZŠ mezi obcí Chvatěruby a obcí Kozomín

Usnesení č. 19/2022

ZO Kozomín schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene o služebnosti, par.č. 313, k.ú. Kozomín s TE Capital Investment a.s.

Usnesení č. 20/2022

ZO Kozomín schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro workoutové hřiště.

Usnesení č. 21/2022

ZO Kozomín schvaluje budoucí bezúplatný převod pozemku p.č. 321, k.ú. Kozomín (chodník podél silnice III/0082) se Středočeským krajem.

Usnesení č. 22/2022

ZO Kozomín schvaluje vložení bodu č. 14 Zrušení bodu č. 5 v Jednacím řádu zastupitelstva a následné přečíslování bodů.

Usnesení č. 23/2022

ZO Kozomín schvaluje zrušení bodu č. 5 v Jednacím řádu zastupitelstva a ukládá starostovi připravit návrh na změnu jednacího řádu do dalšího jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 24/2022

ZO Kozomín schvaluje vložení bodu č. 15 Rozpočtové opatření č. 1 a následné přečíslování bodů.

Usnesení č. 25/2022

ZO Kozomín schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 

Zodpovídá:

Mobilní rozhlas

 

mobilní rozhlas

Czechpoint

 

czechpoint

Mapový portál

 

mapový portál

Informace z Kralup

znak

14001. zmínka

450Obyvatel

Mariánský sloupMariánský sloup

RybníkRybník

KnihovnaKnihovna

Foto

O naší obci

Kozomín je obec okresu Mělník. Leží 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. V obci žije 450 obyvatel.

První písemné zprávy o obci jsou datovány okolo roku 1400.