Termíny zasedání ZO Kozomín

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Informace o konání veřejného zasedání bude vyvěšena na úřední desce a na webových stránkách obce 7 dní předem.

Nelze přidávat komentáře.