Obecní úřad

Informace o činnosti úřadu jsou zde.

Můžete si přečíst zápisy ze zasedání zastupitelstva, obecní čtvrtletní zpravodaj a podívat se na virtuální vývěsní desku, kde jsou kopie dokumentů, vyvěšené na úřední desce před budovou OÚ.

Úřední hodiny OÚ :

Po – 17:00-19:00

St –     8:00-12:00 a 17:00-19:00

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Kozomín
Kozomín č.p. 28
277 45  p. Úžice
telefonní spojení:

místostarosta – Bc. Stýblová Magdalena   722 / 937 423   mistostarosta@kozomin.cz
sekretariát –      Snopová Monika               725 / 955 335   sekretarka@kozomin.cz

Datová schránka: vfja7xu

5. Bankovní spojení

Platby můžete poukázat na bankovní účet č. 19229171 / 0100

 

Složení zastupitelstva

 

 

Starosta :

místostarosta :

zastupitelé :

Hospodářka, sekretářka :

Kronikář / kronikářka :

  • Jan Vyvadil
  • Jana Uhrová

Obsluha ČOV, sběrný dvůr obce Kozomín: Libor Šorš, tel.č. 602 511 457, sors@kozomin.cz

 

Nelze přidávat komentáře.