Kozomín – KOVOVÝ ODPAD (plechovky)_informace

Nyní je u obchodu umístěn šedý kontejner, který má dva otvory na vhazování kovového odpadu. Do dnešního dne byl uzamčen, tak aby se nedalo otevřít víko.

Na včerejším zasedání byla vznesena informace a prosba od občanů, že takto je pro ně kontejner nepraktický, protože musí vhazovat kovový odpad / plechovky jednotlivě.

Po dnešním telefonickém jednání nám svozová firma přislíbila, že kontejner na naše přání odemkne za podmínek:

  • Kovový odpad nebude vhazován v igelitových/ papírových nebo jiných obalech. V opačném případě nám budou účtovány vícenáklady za „přebírání“
  • Nebude do kontejneru vhazován jiný než kovový odpad
  • Odložený odpad před kontejnerem nebude svozová firma vyvážet, ale to samozřejmě platí i pro ostatní třídění (sklo, papír, plasty). Pokud tedy uvidíte, že je kontejner na odpad plný, využijte jiné sběrné místo v naší obci.

Děkujeme všem, kteří u třídění přemýšlí a nejsou lhostejní k životnímu prostředí ani k naší práci. „Samo“ se to totiž do kontejnerů nedostane! Jakýkoliv nesoulad se snaží uklízet nejen zaměstnanci obce, ale také jednotlivci, kterým tímto DĚKUJEME za ochotu a pomoc.

 

This entry was posted in Aktuality, Sběrný dvůr, Volný čas. Bookmark the permalink.

Nelze přidávat komentáře.