VOLBY 5. – 6. 10. 2018_Kozomín_ telefonní spojení na OÚ_hlasování do přenosné volební schránky

  Telefonní spojení na OÚ Kozomín při žádosti
  Hlasování do přenosné volební schránky:

  + 420 725 955 335


Při VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE je možné hlasovat do přenosné volební schránky; volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy  s přenosnou volební schránkou s úřední obálkou a s hlasovacími lístky.

Při hlasování do přenosné volební schránky postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

This entry was posted in Aktuality, Úřední deska, Volby. Bookmark the permalink.

Nelze přidávat komentáře.