Archivy kategorií: Aktuality

VV_Opatření obecné povahy “Stanovení přechodné úpravy provozu” na pozemních komunikacích-sil.č. II/608, č. III/00811 v kat.ú. Kozomín

18.4.2019_MU_odbor dopravy_VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno: 18.4.2019                                Sejmuto: 4.5.2019

Vloženo v Aktuality, Doprava, Úřední deska | Vložit komentář

VV_Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení “Rekonstrukce komunikace na parcele č. 324/1, k.ú. Kozomín”

17.4.2019_MÚ_odbor doprav_VV_ Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Vyvěšeno: 17.4.2019                     Sejmuto: 3.5.2019

Vloženo v Aktuality, Doprava, Úřední deska | Vložit komentář

MVČR_informace ke spolkům a bývalým občanských sdružením

Informace ke spolkům a bývalým OS

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Úřední deska | Vložit komentář

VV_Oznámení o zahájení stavebního řízení “Novostavba 19 RD Úžice-lokalita Úžice západ 4.2, I.etapa

17.4.2019_MÚ_odbor dopravy_VV_Oznámení o zahájení stavebního řízení_Novostavba 19 RD Úžice-lokalita Úžice západ 4.2, I.etapa

Vyvěšeno: 17.4.2019                       Sejmuto: 3.5.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska, Z okolí | Vložit komentář

Kralupy nad Vltavou-26.4.2019_Přednáška kyberšikana

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Kulturní akce, Volný čas, Z okolí | Vložit komentář

Úžice – 28.4.2019 “Dostaveníčko s bonusem”

Vloženo v Aktuality, Kulturní akce, Volný čas, Z okolí | Vložit komentář

Akce “Ukliďme Česko” – poděkování

DĚKUJEME  VŠEM, kteří se zapojili do sobotní akce “Ukliďme Česko”, která se konala dne 6.4.2019.

Velkým dílem přispěly k čistotě v obci i děti z Dětského domova v Kralupech nad Vltavou. Děkujeme, přátelé!
Odkaz na webové stránky DD: http://ddkralupy.cz/uklid-kozomina#more-7849

Vloženo v Aktuality, Kulturní akce, Volný čas | Vložit komentář

Kozomín – VV_Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemní komunikace

VV_ oznámení o zahájení řízení, zařazení MK_9.4.2019

Vyvěšeno: 9.4.2019                          Bude sejmuto: 25.4.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska, Vyhlášky a nařízení | Vložit komentář

MZ_Veřejná vyhláška_OOP

8.4.2019_MZ_VV_OOP
8.4.2019_MZ_OOP Příloha č. 1

Vyvěšeno: 9.4.2019                              Sejmuto: 10.5.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska | Vložit komentář

Svazek měst a obcí VKM_návrh závěrečného účtu za r.2018, zpráva o přezkoumání hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha k 31.12.2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU – Svazek měst a obcí VKM – rok 2018 (1)
Rozvaha k 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 – Svazek měst a obcí VKM

Vyvěšeno: 8.4.2019                              Sejmuto: 24.4.2019

Vloženo v Aktuality, Úřední deska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svazek měst a obcí VKM_návrh závěrečného účtu za r.2018, zpráva o přezkoumání hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha k 31.12.2018