Autorovy archivy: Uhrová Jana

Typáci 2018

Vloženo v Foto2018 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Typáci 2018

Hejtman Středočeského kraje vyhlásil na základě doporučení HZS Stč. kraje na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:
• zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;
• zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;,
• zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
• zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
• zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
• zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
• zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
• povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
• povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
• zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

Vloženo v Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hejtman Středočeského kraje vyhlásil na základě doporučení HZS Stč. kraje na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

Rozsvícení vánočního stromu

advent_pozvánka

Vloženo v Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozsvícení vánočního stromu

!!

Zničený smrčekNa obrázku vidíte smrček, který kdosi odsekal před vánoci v roce 2012. Snaží se přesto růst i nadále, stejně jako stromky, které ve stejnou dobu zmizely ze soukromého pozemku, patřícího manželům Maternovým.
O rok později opět někdo neodolal a zničil v tomto lesíku další smrk. Když přijíždíte do vsi od Zlončic, stromy jsou vidět hned za prvním stavením po pravé straně silnice. Strom, který za 15 let narostl do standardní výšky, se pro ozdobení do interiéru celý nedá použít, proto jej zloděj musel odříznout ve výšce 1,5 metru nad zemí.
Pokud si někdo z obyvatel Kozomína vzpomene, že viděl kolem 20.12.2013 něco podezřelého v okolí místa činu, prosíme, oznamte to na obecním úřadě nebo přímo poškozeným majitelům. Bohužel pokažené vánoce se už nedají napravit, a pohled na takto doslova zohavený strom, který už nikdy neporoste přirozeně vzhůru, nedá zapomenout, čeho jsou lidé schopni.

Vloženo v Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem !!

Veřejné zasedání ZO Kozomín dne 6. srpna 2013

program jednání

vyvěšeno: 31.7. 2013
sejmuto: 6.8. 2013

Vloženo v Úřední deska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejné zasedání ZO Kozomín dne 6. srpna 2013

Výtah ze zápisu zasedání 20.března 2013

výtah ze zápisu 20.3. 2013

Vloženo v Usnesení ZO Kozomín | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtah ze zápisu zasedání 20.března 2013

Výtah ze zápisu zasedání 5.března 2013

výtah ze zápisu 5.3. 2013

Vloženo v Nezařazené, Usnesení ZO Kozomín | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtah ze zápisu zasedání 5.března 2013

Výtah ze zápisu zasedání dne 5. února 2013

výtah ze zápisu 5.2.2013

Vloženo v Nezařazené, Usnesení ZO Kozomín | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtah ze zápisu zasedání dne 5. února 2013

Veřejné zasedání ZO Kozomín dne 5.2.2013

program zasedání dne 5.2.2013

Vloženo v Úřední deska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejné zasedání ZO Kozomín dne 5.2.2013

Výtah ze zápisu zasedání dne 19. prosince 2012

výtah ze zápisu 19.12.2012

Vloženo v Usnesení ZO Kozomín | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtah ze zápisu zasedání dne 19. prosince 2012