Volný čas

Kozomín – Podvečerní taneční zábava 15.9.2018 od 19 hod

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Volný čas | Vložit komentář

Kozomín – Sběr nebezpečných odpadů, 20.10.2018 v době od 11:30 do 12:00 hod

Čtěte pozorně přiložený leták, pro případné dotazy jsme Vám k dispozici.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Volný čas | Vložit komentář

Kozomín _ Hlasy Kozomína_Kolečkování 15.9.2018 od 13 hod

Plakat_5 ročník_Kolečkování 2018

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Volný čas | Vložit komentář
Galerie

OOP_zákaz odběru povrchových vod s okamžitou platností a na dobu odvolání

8.8.2018_MU životní_Stanovení _omezení nakládání s povrchovými vodami_18 Vyvěšeno: 8.8.2018

Vloženo v Aktuality, Krizové řízení, Úřední deska, Volný čas | Vložit komentář

Kozomínská kůzlata_spaní za ČOV, 17. – 18. 8. 2018

Spaní za ČOV

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Volný čas | Vložit komentář

Panenské Břežany-pozvánka, akce 18.8.2018

Vloženo v Aktuality, Volný čas, Z okolí | Vložit komentář

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a          jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou       trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!           

Vloženo v Aktuality, Úřední deska, Volný čas, Z okolí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Postřižín – Gulášování 8.9.2018

Vloženo v Aktuality, Volný čas, Z okolí | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postřižín – Gulášování 8.9.2018

ČEZ – odečty elektroměrů v obci Kozomín, 18.7.2018 (středa)

Informujeme Vás, že dne 18.7.2018  (středa) budou pracovníci ČEZU obcházet obec a sepisovat konečné stavy ELEKTROMĚRU.

Děkujeme za součinnost.

 

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Volný čas | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČEZ – odečty elektroměrů v obci Kozomín, 18.7.2018 (středa)

Kozomín – vyúčtování stočného 2017/2018

V těchto dnech budeme provádět vyúčtování stočného (kanalizace).
Žádáme Vás proto o spolupráci.

Zašlete prosím nejpozději do 15.7.2018  konečný stav Vašeho vodoměru nebo motohodin.

Informaci můžete podávat:
1 )telefonicky-hovor, SMS ( 725 / 955 335),
2) mailem (sekretarka@kozomin.cz) – např. takto:   Jiří Novák, Kozomín 212, konečný stav vodoměru nebo motohodin 358 m3, kontakt: 777/ 111 111
3) vhozením do schránky OÚ- Např. takto:   Jiří Novák, Kozomín 212, konečný stav vodoměru nebo motohodin 358 m3, kontakt: 777/ 111 111
4) osobně v kanceláři OÚ.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme za spolupráci a ochotu !

Vloženo v Aktuality, Inzerce, Volný čas | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kozomín – vyúčtování stočného 2017/2018